Share Control ger kontroll och trygghet

ShareControl IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering. Som ger det bästa stödet för IFRS 16. IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering för hyresavtal. Share Controls SharePoint Add-ins i Office 365.

Beställ
Share Control - IFRS 16 - Avtal- och kontraktshantering

ShareControl IFRS 16. Komplett systemlösning som ger er kontroll

Färdig lösning. För företag som behöver kontroll. Och tillförlitliga uppgifter. Framtagen av revisorer som förstår vad som krävs. Lösningarna i SharePoint. Ger önskad struktur och funktionalitet. Kom igång enkelt. För att alltid ha full insikt och kontroll. Som spar tid och förbättrat resultatet.

Behov av att kunna ta snabba beslut har ökat drastiskt och då är det särskilt viktigt att ha en överblick över alla företagets avtal och förpliktelser.

Överblick över avtal! Share Control har avtals- och kontraktslösningar baserade på Microsoft Office 365 där alla dokument är lättillgängliga och lagras på ett säkert sätt. Med våra avtalsl...

Kom igång snabbt – IFRS 16 hantering

Kom igång snabbt - Ta kontroll och få översyn För att snabbt kunna fatta rätt beslut och känna sig säker på att uppgifter stämmer för era hyresavtal behövs ordning och reda - och systems...

IFRS 16 system och vägen vidare

Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av vår vd Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i facktidskriften ”Revisjon og regnskap” (”Revision och redov...

Läs fler inlägg här
Frösunda Omsorg
"Gör Sanity checks! Jag känner mig trygg när informationen i Share Control IFRS 16 lösningen stämmer vid Crosscheck av data!"
Läs mer
Aker Solutions
"Styrkan hos Share Control är deras expertkompetens vilket ger oss trygghet"
Läs mer
Carglass
"Share Control har varit en fantastisk stöttepelare under hela implementeringen"
Läs mer