Share Control ger kontroll och trygghet

ShareControl IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering. Som ger det bästa stödet för IFRS 16. IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering för hyresavtal. Share Controls SharePoint Add-ins i Office 365.

Beställ
Share Control - IFRS 16 - Avtal- och kontraktshantering

ShareControl IFRS 16. Komplett systemlösning som ger er kontroll

Färdig lösning. För företag som behöver kontroll. Och tillförlitliga uppgifter. Framtagen av revisorer som förstår vad som krävs. Lösningarna i SharePoint. Ger önskad struktur och funktionalitet. Kom igång enkelt. För att alltid ha full insikt och kontroll. Som spar tid och förbättrat resultatet.

IFRS 16 system och vägen vidare

Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av vår vd Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i facktidskriften ”Revisjon og regnskap” (”Revision och redov...

IFRS 16 Beräkning

Fastställ diskonteringsräntan för leasingskulden För IFRS 16 beräkning och att fastställa den räntesats som ska användas vid diskontering av leasebetalningar för att bestämma leaseskulden ...

IFRS 16 vad är ett leasingavtal

Vad är ett leasingavtal. Hur ska detta definieras för tillämpning av IFRS 16 Leasing? IFRS 16, vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal,...

Läs fler inlägg här
Frösunda Omsorg
"Gör Sanity checks! Jag känner mig trygg när informationen i Share Control IFRS 16 lösningen stämmer vid Crosscheck av data!"
Läs mer
Aker Solutions
"Styrkan hos Share Control är deras expertkompetens vilket ger oss trygghet"
Läs mer
Carglass
"Share Control har varit en fantastisk stöttepelare under hela implementeringen"
Läs mer