Boka demo

– för enkel ekonomisk vardag för små och stora bolag

Kostnadsfri genomgång av Share Controls programvaror.

  • Insamling och organisation av leasingavtal enligt standarden IFRS 16.
  • Översyn och kontroll över samtliga avtal.
  • Uppdaterad och säker information till styrelser och ledningsgrupper.
  • Planering och organisering av arbetet med kvartalsrapporter, månadsbokslut och årsbokslut.