FAQ

Hur fungerar Share Controls programvaror?

Var ligger våra filer och vår data?

Hur fungerar Share Control jämfört med Excel?

Hur kommer vi igång?

Vad binder vi upp oss på vid köp?

Vi jobbar mycket ihop med externa revisorer, kan vi dela våra dokument med dessa utan att köpa egen licens?

Kan vi dela enstaka dokument?

Vad gör vi om vi önskar hålla reda på de ändringar som gjorts?

Förvaringstiden är minskad till fem år med vissa undantag. Hur kan vi radera flera dokument äldre än fem år?

Vi har råkat radera flera dokument och vet inte hur man får tillbaka dem. Vad gör vi nu?

Vi har varit inne och ändrat i metadatan för att få allt i rätt ordning. Varför ser allt rörigt ut?

Vi misstänker att det kommer bli många nya dokument, kommer det påverka programvarans funktionalitet?