Fördelar med ShareControl att allt samlas i molnet

Fördelar med Share Control

Använder en plattform ni redan har

Share Control installeras som add-in, enkelt uttryckt som en app, ovanpå ert Microsoft 365. Det innebär att Share Controls programvara strukturerar och förädlar funktionalitet som redan finns i Microsoft 365 på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Allt ni arbetar med lagras på SharePoint, som är lagringsplatsen för Microsoft 365. 

  • Enkelt att flytta data – allt är redan lagrat hos er.
  • Ingen dataförlust – oavsett om ni lägger till eller tar bort Share Control finns informationen kvar hos er.

Säkert

Med hjälp av Share Controls koppling till Microsoft 365 äger ni och kontrollerar er data. Ni kan även ta med er all data om ni väljer att avsluta er Microsoft 365-tjänst. Utöver det är givetvis Microsoft 365 och dess lagringsplattform SharePoint en trygg plats för er känsliga information. Microsoft investerar stora resurser i att hålla Microsoft 365-plattformen säker och det finns en mängd verktyg och best practice för att se till att just ert företag och dess användare minskar risken för intrång och dataförluster.

  • Möjlighet att styra åtkomst till känslig information med olika säkerhetsgrupper och behörighetsnivåer.
  • Kontroller och styrning av hur medarbetare använder data på sina enheter exempelvis genom att begränsa kopiering och lagring på obehöriga platser.
  • Microsoft 365 uppfyller internationella, regionala och branschspecifika standarder för säkerhet med mer än 1 000 säkerhets- och sekretesskontroller. 
  • Full äganderätt till all data som lagras.
  • Vår samarbetspartner Coegi är experter just på Microsoft och säkerhet i molnet. 

Smidigt

Som add-ins till Microsoft 365 är Share Controls programvaror tillgängliga bland app-alternativen i ert Microsoft 365 när de har lagts till av systemadministratören. 

  • Enkelt att komma igång och avsluta.
  • Inga investeringar behövs i hård- eller mjukvara utöver att installera vår programvara som add-ins i ert Microsoft 365-abonnemang.