Förlängning av Covid 19-undantag i IFRS 16 till 30 juni 2022

IASB antog 31 mars 2021 en förlängning av Covid-19-bestämmelsen i punkt 46A, från 30 juni 2021 till 30 juni 2022. Bestämmelsen gör det möjligt för en leasetagare att inte behöva överväga om lättnader i leasingavtal som omfattas av IFRS 16.46A är en modifiering av ett leasingavtal, utan i stället redovisa dessa förändringar som om de inte är en modifiering. Anledningen till förlängningen är att Covid-19-pandemin fortfarande pågår.

Läs mer: Så påverkas leasingtagare och IFRS 16 av Corona

Nedan visas en översikt över effekterna för leasetagare. Mer omfattande vägledning finns i Share Controls användarhandbok: https://api.sharecontrol.no/cdn/doc/ifrs16_covid19.pdf

Bokslutet för 2020 har slutförts. Bokslutet för 2020 har inte slutförts.
Bolaget har tidigare tillämpat undantaget i IFRS 16.46A

 

Avtal med hyreslättnader efter 30 juni 2021 men inte längre än 30 juni 2022. För dessa avtal bokförs ändringarna retroaktivt  med verkan på eget kapital den 1 januari 2021. Avtal med hyreslättnader efter 30 juni 2021 men inte längre än 30 juni 2022, kommer att   användas från och med 1 januari 2020. Om bolaget har utarbetat siffror för delårsperioden 2020 ska dessa omarbetas.
Företaget har inte tillämpat undantaget tidigare, men överväger att göra det nu

 

Om undantagsregeln inte har tillämpats tidigare kan den nu tillämpas på avtal där lättnader har beviljats till och med 30 juni 2022.

 

Om undantagsregeln inte har tillämpats tidigare kan den nu tillämpas på avtal där lättnader har beviljats till och med 30 juni 2022.

 

Styra företagsdokumenten med Microsoft 365

Du har förmodligen redan din redovisning i molnet och är mycket nöjd med det, tillgängligt överallt, lätt att få en översikt och utfört bra g odkännanden och utbetalningar med din mobil...

Förlängning av Covid 19-undantag i IFRS 16 till 30 juni 2022

IASB antog 31 mars 2021 en förlängning av Covid-19-bestämmelsen i punkt 46A, från 30 juni 2021 till 30 juni 2022. Bestämmelsen gör det möjligt för en leasetagare att inte behöva överväga om...

Lägg fokus på rätt saker inför årsredovisningen

Nu kan ni se det inspelade webbinariet med Share Control och KPMG som hölls i december och januari. Ämnet var att lägga fokus på rätt saker inför årsredovisningen 2020. För dig som missade til...