Förlängning av Covid 19-undantag i IFRS 16 till 30 juni 2022

IASB antog 31 mars 2021 en förlängning av Covid-19-bestämmelsen i punkt 46A, från 30 juni 2021 till 30 juni 2022. Bestämmelsen gör det möjligt för en leasetagare att inte behöva överväga om lättnader i leasingavtal som omfattas av IFRS 16.46A är en modifiering av ett leasingavtal, utan i stället redovisa dessa förändringar som om de inte är en modifiering. Anledningen till förlängningen är att Covid-19-pandemin fortfarande pågår.

Läs mer: Så påverkas leasingtagare och IFRS 16 av Corona

Nedan visas en översikt över effekterna för leasetagare. Mer omfattande vägledning finns i Share Controls användarhandbok: https://api.sharecontrol.no/cdn/doc/ifrs16_covid19.pdf

Bokslutet för 2020 har slutförts. Bokslutet för 2020 har inte slutförts.
Bolaget har tidigare tillämpat undantaget i IFRS 16.46A

 

Avtal med hyreslättnader efter 30 juni 2021 men inte längre än 30 juni 2022. För dessa avtal bokförs ändringarna retroaktivt  med verkan på eget kapital den 1 januari 2021. Avtal med hyreslättnader efter 30 juni 2021 men inte längre än 30 juni 2022, kommer att   användas från och med 1 januari 2020. Om bolaget har utarbetat siffror för delårsperioden 2020 ska dessa omarbetas.
Företaget har inte tillämpat undantaget tidigare, men överväger att göra det nu

 

Om undantagsregeln inte har tillämpats tidigare kan den nu tillämpas på avtal där lättnader har beviljats till och med 30 juni 2022.

 

Om undantagsregeln inte har tillämpats tidigare kan den nu tillämpas på avtal där lättnader har beviljats till och med 30 juni 2022.

 

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...