ShareControl IFRS 16 verktyg

– få en översikt och effektiv beräkning av dina leasingavtal

Skapa kontroll, överblick och effektiv hantering av samtliga leasingavtal – från hyreskontrakt för kontor till leasing av tjänstebilar. Programvaran hämtar nyckeldata från samtliga kontrakt och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16-standarden.

Fördelar med ShareControl IFRS 16

 • Delning av information med revisor
 • Förändringslogg för avtalsförändringar.
 • Påminnelser för indexregleringar.
 • Integrationer med BI-system för att skapa dashboard
 • Enkel installation
 • Integration till företagets ekonomisystem.
 • Aviseringar på när och hur ni behöver ändra, uppdatera eller avsluta avtal.

Microsoft 365 med ShareControl IFRS 16  

ShareControl IFRS är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
 • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

Läs mer om fördelarna med ShareControl jämfört med Excel.

ShareControl IFRS 16 Pro – för ytterligare stöd till verksamheten

 • Automatisk uppdatering av indexreglering för kunder med många hyresavtal.
 • Power BI-lösning – analyser och rapporter och förenklad åtkomst till kontrakt, metadata och beräkningar.
 • Budget och prognos.
 • Upplysning för nyttjandeträttillgång (ackumulerad kostnad och ackumulerade av- och nedskrivningar).
 • Registrering av hyresavtal som uthyrare eller underuthyrning.

ShareControl IFRS 16 Billeasing – för dig med avtal från uthyrningsföretag för både bilar och maskiner

 • Automatisk integration med billeasingföretaget.
 • Underlättar hantering av underliggande tillgångar och termineringar av dessa.
 • Förändringar i avtalen hanteras och rapporteras automatiskt.
 • Samlad översyn av samtliga billeasingavtal.

Microsoft 365 add-ins och ShareControl IFRS 16 – så fungerar det

ShareControl IFRS är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
 • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

Läs mer om fördelarna med ShareControl jämfört med Excel.

Skaffa koll på era leasingavtal

Boka en demo