Kom igång snabbt – IFRS 16 hantering

Kom igång snabbt – Ta kontroll och få översyn

För att snabbt kunna fatta rätt beslut och känna sig säker på att uppgifter stämmer för era hyresavtal behövs ordning och reda – och systemstöd.

ShareControl IFRS 16 ger kontroll och trygghet

ShareControl IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering ger det bästa stödet för IFRS 16.

Hur ni snabbt kommer igång

Från start till att ni kan vara uppe och använda er av lösningen tar 1 – 3 veckor, förutsatt att ni finns tillgängliga för att sätta rättigheter, uppsättning och utbildning.

Personer/funktioner från er som behövs i projektet är ofta CFO/koncernredovisning/Group finance. De som arbetar med detta idag och sköter själva hanteringen, tillgång till en IT-person som har Globala rättigheter i O365, samt användarna för upplärning och justering så att lösningen anpassas till er verksamhet.

Alla möten sker nu över Teams och alla resor sker virtuellt!

Eftersom lösningen använder SharePoint-metadata, så är grundarbetet viktigt. Och inläsning av nyckeldata i hyresavtal laddas upp i beräkningsmallar. Detta sker vid själva uppsättningen. Och på ett liknande sätt hanteras tillkommande avtal och kontrakt. Poängen är att vara noggrann från början. Så underlättar det framöver. På grund av detta så kan dokument och metadata med fördel låsas efter färdigställandet. Eftersom det går att låsa så kan ni känna er säkra på att ingen data ändras i efterhand. Detaljer om specifika kontrakt lagras tillsammans med nyckeltal och det faktiska kontraktet. Dessutom lagras redovisningsnoteringar. En annan fördel är att innehållet delas enkelt med revisorn. Varpå ni får en effektiv revision av företagets IFRS16-förpliktelser.

 

Välj lösning som passar er verksamhet

ShareControl IFRS 16 Standard

  • Beräknar eventuell resultateffekt på modifierade avtal som är uppsagda och där beräkningen av effekten önskas tidigare än vid själva upphörandet
  • Möjliggör indexregleringar vid en tidigare tidpunkt än vid själva betalningen av den nya avgiften. Till exempel att nuvärdet av indexreglering som gäller från januari 2020 och där effekten på leasingåtagandet önskas redan i december 2019
  • Registrering av eventuella framtida nya avtal och kontrakt som diskuterats men ej beslutats (ligger som utkast och kommer att inkluderas i ändringsloggen)
  • Hantering av förvärv (IFRS 3) där leasingåtagandet beräknas vid annan tidpunkt än själva startdatum
  • Användarhandbok finns tillgänglig direkt i lösningen

ShareControl IFRS 16 Pro

Innehållet i Pro utöver ShareControl IFRS 16 Standard är:

  • Funktion för massuppdaterings relaterat till indexreglering
  • Power BI-lösning med analyser och rapporter samt enklare åtkomst till kontrakt, metadata och beräkningar
  • Funktion för budget och prognos
  • Särskild upplysning för nyttjandeträttillgång (ackumulerad kostnad och ackumulerade av- och nedskrivningar)

Se en kort demo: ShareControl IFRS 16 Pro and Car lease

Kontakta oss för demo och offert.

 

Digitala möten – Microsoft Teams

Videomöten är alltid ett bra komplement. Speciellt nu om ni är kommenderade att arbeta hemma. För att minska antalet arbetsresor men fortfarande kan delta på möten. Med Microsoft Teams är det lätt att mötas digitalt. Där flera smarta samarbetsfunktioner som chatt, videomöten, samtal och samarbetsverktyg ingår. Flertalet Office 365 abonnemang inkluderar Teams som i Microsoft 365 är standard.

Vi rekommenderar vår samarbetspartner Coegi om ni som företag behöver hjälp med hur ni säkerställer tryggt distansarbete.

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...