Från och med januari 2019 gäller ny leasingstandard IFRS 16 för noterade företag

Ny leasingstandard IFRS 16 införs. Måste tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019. Som ett resultat av detta så ersätter IFRS 16 tidigare tillämpliga IAS 17. Share Control har utvecklat en lösning, integrerad i Microsoft Office 365. ShareControl IFRS 16. En lösning för hantering av leasingavtal i enlighet med ny leasingstandard IFRS 16.

Vi  har utvecklat lösningen i SharePoint och den fungerar som ett tillägg till Office 365, förklarar Ragnar Bryne, operativ chef i Share Control. Att lösningen för leasingstandard är framtagen av erfarna revisorer märks ute hos de kunder och revisorer som använder lösningen då de känner sig trygga och har fått kontroll på sin IFRS 16 hantering.

Eftersom lösningen skapas i Office 365 kan kunden logga in via sitt Office-konto. Och det är en standardiserad programvara. Som är lätt att implementera och komma igång med.

Alla behöver en lösning till ny leasingstandard

Den nya leasingstandarden har nu införts. Och många noterade bolag letar efter en lösning. Därför erbjuder Share Control  denna IFRS 16 systemlösning. Många bolag som letar efter en komplett systemlösning kontaktar oss. Så vitt jag vet är vi de enda som erbjuder en sådan lösning i Office 365, säger Bryne.

IFRS 16 på den norska marknaden

Med anledning av ny leasingstandard så har vi i Norge utformat och testat lösningen tillsammans med kunder och samarbetspartners. De stora konsultföretagen, KPMG, Deloitte, PwC och EY.  De fungerar också som ambassadörer för Share Control i Norge. Eftersom de vill att deras kunder ska ha en lösning som de har god erfarenhet av. För korrekt datahantering och beräkningar som krävs behövs vår expertis. Och därtill bra layout, fortsätter Bryne

Vad är alternativet till att välja lösning

Vissa använder Excel. Och gör sina egna layouter och beräkningar där. Men när du går i produktion och börjar rapportera, behöver du en lösning som uppfyller leasingstandarden på ett bra sätt, säger Bryne.
Flera av de stora konsultföretagen menar att om ni har mer än ett kontrakt behöver ni en hållbar och säker lösning.

Varför behövs en systemlösning

Systemlösningen behövs. Eftersom det kommer att vara svårt att manuellt underhålla vad ni behöver enligt lagkrav. Såsom förändringar,
indexjusteringar och uppsägning av leasingavtal.

Det ska vara enkelt att samla in information. Och data från hela koncernen. Ni vill ha en tydlig uppföljning på global nivå. Synliggörande av kontrakt och avtal ger er nya möjligheter. Följ upp och effektivisera. En optimal IFRS 16 lösning för hela koncernen. Förinställda beräkningsmodeller som underlättat hela bokslutsprocessen.

Med ShareControl IFRS 16 får ni

  • Effektiv avtalshantering
  • Kontroll
  • Uppföljning
  • Mätbara mål
  • Förbättrat resultat

 

 

 

Share Control vs Excel – här är nyttorna 

Garanterat korrekt data, lite administration och ett smidigt sätt att hantera IFRS 16. Det finns många fördelar med att använda Share Control jämfört med andra system som exempelvis E...

Webbinarium – IFRS-16 och Coronakrisen – så hanterar ni förändringar i avtal

Coronakrisen innebär en mängd snabba förändringar i olika typer av hyresavtal och nya statliga stödinsatser som måste redovisas på rätt sätt. Välkommen till webbinarium. Vår Terje Gles...

Så påverkas leasingtagare och IFRS 16 av Corona

Som ett resultat av Coronapandemin sker stora förändringar i leasingavtal. Enligt IFRS 16 finns det en viktig skillnad mellan omprövningar och ändringar i redovisningen – men det kan vara svårt...