Nyheter

Behov av att kunna ta snabba beslut

Behov av att kunna ta snabba beslut har ökat drastiskt och då är det särskilt viktigt att ha en överblick över alla företagets avtal och förpliktelser.

Upplagt av Ellinor

Överblick över avtal! Share Control har avtals- och kontraktslösningar baserade på Microsoft Office 365 där alla dokument är lättillgängliga och lagras på ett säkert sätt. Med våra avtalslösningar får ni en bra överblick över alla företagets avtal och dess förpliktelser var ni än befinner er. Med kontroll kan ni fatta beslut! Exempel på funktioner: Överblick […]

Läs mer
Kom igång och hantera avtal korrekt

Kom igång snabbt – IFRS 16 hantering

Upplagt av Ellinor

Kom igång snabbt – Ta kontroll och få översyn För att snabbt kunna fatta rätt beslut och känna sig säker på att uppgifter stämmer för era hyresavtal behövs ordning och reda – och systemstöd. ShareControl IFRS 16 ger kontroll och trygghet ShareControl IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering ger det bästa stödet för IFRS 16. Hur […]

Läs mer

IFRS 16 system och vägen vidare

Upplagt av Ellinor

Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av vår vd Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i facktidskriften ”Revisjon og regnskap” (”Revision och redovisning”) i december 2019. IFRS 16-system och vägen framåt I den här delen av artikeln diskuterar vi IFRS 16-systemet och problemställningar som för de flesta företag uppstår […]

Läs mer
Kvinna gör beräkning

IFRS 16 Beräkning

Upplagt av Ellinor

Fastställ diskonteringsräntan för leasingskulden För IFRS 16 beräkning och att fastställa den räntesats som ska användas vid diskontering av leasebetalningar för att bestämma leaseskulden är en av de viktigaste bedömningar som en leasetagare måste göra. Diskonteringsräntan kommer att påverka både storleken på skulden och de finansieringskostnader som är hänförliga till skulden. Vad ska användas för […]

Läs mer
IFRS 16 vad är ett leasingavtal

IFRS 16 vad är ett leasingavtal

Upplagt av Ellinor

Vad är ett leasingavtal. Hur ska detta definieras för tillämpning av IFRS 16 Leasing? IFRS 16, vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. Några frågeställningar är avgörande för att […]

Läs mer
IFRS 16 lease

Erfarenheter av IFRS 16 implementering

Upplagt av Ellinor

Detta är ett utdrag ur en artikel som skrevs av vår CEO Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen “Revisjon og Regnskap”i december 2019. Den första delen är baserad på intervjuer med företag som genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 och i början av 2019 […]

Läs mer
IFRS 16 Leasing

IFRS 16 Leases

Upplagt av Ellinor

IFRS 16 Leases – Share Control kan redovisning och revision. ShareControl IFRS 16 uppfyller alla krav i enlighet med IFRS 16. Enkelt att hantera indexjusteringar Audit Trail Färdig not till årsredovisningen Bryggan mot tidigare redovisningsrekommendation IAS 17 Vår erfarenhet kring leasing gör att Share Control kan bistå med systemstöd. Och konsultationer om hur ni gör […]

Läs mer
Jämförelse av Styrelseportal med andra produkter

ShareControl Styrelseportal tål att jämföras

Upplagt av Ellinor

Styrelseportal håller allt samlat på ett ställe. Hur ser era behov ut för er styrelse och verksamhet? Ta reda på vad som ingår i styrelseportalen. Och jämför sedan med de andra. Välj den produkt som passar just er. Våra produkter utöver Styrelseportal, ShareControl Board Stöd era anställda i deras vardag. För de som är ansvariga […]

Läs mer

Från och med januari 2019 gäller ny leasingstandard IFRS 16 för noterade företag

Upplagt av Alex

Ny leasingstandard IFRS 16 införs. Måste tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019. Som ett resultat av detta så ersätter IFRS 16 tidigare tillämpliga IAS 17. Share Control har utvecklat en lösning, integrerad i Microsoft Office 365. ShareControl IFRS 16. En lösning för hantering av leasingavtal i enlighet med ny leasingstandard IFRS 16. Vi  […]

Läs mer
Ersätt excel för IFRS 16

Därför ska ni ersätta Excel med en lösning för IFRS 16 Leasingavtal

Upplagt av Alex

På grund av nya regler behöver leasingavtal hanteras över tid. Många förlitar sig initialt på en egen modell i Excel. För korrekt hantering av leasingavtal och dess redovisning i enlighet med IFRS 16 så kommer ni att märka över tid att Excel inte är optimalt och inte helt tillförlitligt. Det ska vara enkelt att samla […]

Läs mer