Nyheter

Kom igång och hantera avtal korrekt

Share Control vs Excel – här är nyttorna 

June 11, 2020

Garanterat korrekt data, lite administration och ett smidigt sätt att hantera IFRS 16. Det finns många fördelar med att använda Share Control jämfört med andra system som exempelvis Excel. – Vi som driver Share Control har en bakgrund inom revision och koncernredovisning så vi förstår kundernas behov och kan besvara tekniska frågor ur deras synvinkel, säger Terje Glesaaen, vd på Share Control.   Många företag använder fortfarande egenutvecklade modeller i Excel som de själva tagit fram för kontrakt-, avtal- och dokumenthantering. Share Control ger stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning […]

Läs mer
ShareControl Microsoft 365 ad-in

Webbinarium – IFRS-16 och Coronakrisen – så hanterar ni förändringar i avtal

June 2, 2020

Coronakrisen innebär en mängd snabba förändringar i olika typer av hyresavtal och nya statliga stödinsatser som måste redovisas på rätt sätt. Välkommen till webbinarium. Vår Terje Glesaaen förklarar tillsammande med Hans Hällefors från KPMG hur de nya förändringarna ska hanteras enligt IFRS-16 och visar hur förändringarna registreras i Share Control. Kortfristiga hyresminskningar eller uppskjutande av […]

Läs mer

Så påverkas leasingtagare och IFRS 16 av Corona

May 28, 2020

Som ett resultat av Coronapandemin sker stora förändringar i leasingavtal. Enligt IFRS 16 finns det en viktig skillnad mellan omprövningar och ändringar i redovisningen – men det kan vara svårt att fastställda om en ändring kopplad till Corona är en omvärdering eller modifiering. Här reder vi ut begreppen. Många leasingtagare förhandlar just nu fram lättnader […]

Läs mer
Behov av att kunna ta snabba beslut

Behov av att kunna ta snabba beslut har ökat drastiskt och då är det särskilt viktigt att ha en överblick över alla företagets avtal och förpliktelser.

March 17, 2020

Överblick över avtal! Share Control har avtals- och kontraktslösningar baserade på Microsoft Office 365 där alla dokument är lättillgängliga och lagras på ett säkert sätt. Med våra avtalslösningar får ni en bra överblick över alla företagets avtal och dess förpliktelser var ni än befinner er. Med kontroll kan ni fatta beslut! Exempel på funktioner: Överblick […]

Läs mer
Kom igång och hantera avtal korrekt

Kom igång snabbt – IFRS 16 hantering

March 16, 2020

Kom igång snabbt – Ta kontroll och få översyn För att snabbt kunna fatta rätt beslut och känna sig säker på att uppgifter stämmer för era hyresavtal behövs ordning och reda – och systemstöd. ShareControl IFRS 16 ger kontroll och trygghet ShareControl IFRS 16 Avtal- och kontraktshantering ger det bästa stödet för IFRS 16. Hur […]

Läs mer

IFRS 16 system och vägen vidare

February 21, 2020

Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av vår vd Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i facktidskriften ”Revisjon og regnskap” (”Revision och redovisning”) i december 2019. IFRS 16-system och vägen framåt I den här delen av artikeln diskuterar vi IFRS 16-systemet och problemställningar som för de flesta företag uppstår […]

Läs mer
Kvinna gör beräkning

IFRS 16 Beräkning

January 29, 2020

Fastställ diskonteringsräntan för leasingskulden För IFRS 16 beräkning och att fastställa den räntesats som ska användas vid diskontering av leasebetalningar för att bestämma leaseskulden är en av de viktigaste bedömningar som en leasetagare måste göra. Diskonteringsräntan kommer att påverka både storleken på skulden och de finansieringskostnader som är hänförliga till skulden. Vad ska användas för […]

Läs mer
IFRS 16 vad är ett leasingavtal

IFRS 16 vad är ett leasingavtal

January 15, 2020

Vad är ett leasingavtal. Hur ska detta definieras för tillämpning av IFRS 16 Leasing? IFRS 16, vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. Några frågeställningar är avgörande för att […]

Läs mer
IFRS 16 lease

Erfarenheter av IFRS 16 implementering

January 9, 2020

Detta är ett utdrag ur en artikel som skrevs av vår CEO Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen “Revisjon og Regnskap”i december 2019. Den första delen är baserad på intervjuer med företag som genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 och i början av 2019 […]

Läs mer
IFRS 16 Leasing

IFRS 16 Leasing

December 17, 2019

IFRS 16 Leasing – Share Control kan redovisning och revision. ShareControl IFRS 16 uppfyller alla krav i enlighet med IFRS 16. Enkelt att hantera indexjusteringar Audit Trail Färdig not till årsredovisningen Bryggan mot tidigare redovisningsrekommendation IAS 17 Vår erfarenhet kring leasing gör att Share Control kan bistå med systemstöd. Och konsultationer om hur ni gör […]

Läs mer