Om Oss

Share Control har anställda med olika bakgrunder. Många har en bred och lång erfarenhet av revision och redovisning. Ekonomisk förvaltning och verksamhetsstyrning. Vi har också kompetenta IT-resurser som utvecklar lösningarna. Och medarbetare med kunskap inom PR, marknadsföring och kundvård. Det går utmärkt att kommunicera med oss på norska, svenska och engelska.

Vad vi gör

I och med vårt ursprung från revision och koncernredovisning vet vi att det saknades produkter för redovisningen. Stöd för både företaget och revisionen. Produkter som är pålitliga. Och tål att bli granskade när data matats in. Vi har med vår breda erfarenhet inom redovisning och revision bland annat utvecklat en lösning för IFRS 16. Framför allt framtagen för att samla in och organisera leasingavtal. Vidare sedan utföra beräkningar i enlighet med IFRS 16. Som ett resultat ger det er en överblick. Hantering av bolagets samtliga leasingavtal. Ni kan extrahera nyckeldata. Utifrån kontrakten och utföra beräkningar enligt IFRS 16. Lösningen hanterar enkelt Audit trail.

Under 2018 har vi etablerat oss väl på marknaden. Share Control har blivit en ledande leverantör i Norge. Vi har idag främst kunder i Norge och Sverige. Men finns även utanför Norden. Flertalet är noterade och internationella koncerner.  Vår ambition är att ersätta företagens opålitliga Excel-ark för IFRS16 beräkningar med vår säkra och pålitliga systemlösning. Ge er kontroll och
översikt. Lättillgänglig och korrekt information ger bättre underlag för beslutsfattande och minskar risken för fel eller felaktiga beslut.
I vårt erbjudande av produkter finns bland annat

ShareControl

Share Controls alla produkter adderas till Microsoft Office 365. En stabil och erkänd plattform. Som är bekant hos de flesta företag. Ni har redan investerat i en plattformsstrategi. Och våra tilläggsprodukter ger er mervärde till en redan gjord investering. All data hanteras från SharePoint i ert Office 365.

Share Control

Vår historia

2014 startades Share Control. Först och främst med lösningar för dokument-och avtalshantering. Dessa utvecklades på Microsofts molnlösningplattform. Office 365 i SharePoint. Share Control var tidiga med att utveckla färdiga SharePoint-lösningar. Share Control lanserade 2015, som det första norska IT-företaget, en företagsapp i Microsoft App Store. Under 2019 etablerade sig Share Control i Stockholm. För att komma närmare den svenska marknaden.

Terje Glesaaen

Terje Glesaaen

Daglig ledare

Ragnar Bryne

Ragnar Bryne

Försäljnings- och marknadschef

Torgeir Johannessen

Torgeir Johannessen

Senior försäljningskonsult

Thor Asheim Underthun

Thor Asheim Underthun

Key Account Sales

Alex Pedersen

Alex Pedersen

IT-Konsult

Tom Scharning

Tom Scharning

Styrelseordförande

Nina Solbakken

Nina Solbakken

Styrelsemedlem