Ekonomiavdelningsportal

ShareControl Finance är en portal i Office 365. En effekt av digitaliseringen är de ökade möjligheterna att få en effektiv ekonomiavdelning på ditt företag. 

Organiserar all dokumentation som är viktig för ekonomiavdelningen att hålla reda på. Det är lätt att återanvända och dela dokumenten med kollegor. Dela även med revisor på ett kontrollerat och strukturerat sätt.

Effektiv ekonomiavdelning med ShareControl Finance 

 • Effektivisera arbetsprocesserna
 • Skapar bättre samverkan
 • God intern kontroll av företagets dokument och rapporter
Powered by
Office 365

Galleri

Presentation Video

Funktionalitet


ShareControl Finance ger er 

 • Lösning integrerat i Microsoft Office 365 
 • Kontroll över dokumenten
 • Effektiviseringar av arbetet på ekonomiavdelningen
 • Uppgiftshantering med tidsfrister där alla berörda har en översikt över sina uppgifter
 • Möjlighet att överordnad godkänner uppgifter
 • Dokumenterar intern kontroll under finansiell rapportering
 • Ni kan kopiera uppgifter, mappar och filer från en period till en annan 
 • Finansiell kalender med offentliga tidsfrister med möjlighet att ange egna datum
 • Kunskapsbas med relevanta lagar, regler och nuvarande priser
 • Länkar till företagets interna riktlinjer  
 • Granskningsrapport visar status för dokumentation
 • Effektiviserar arbetet med revisorer
 • Underlättar införlivande av revisorernas lista på dokumentation enligt dennes önskemål
 • Kunskapsbas med IFRS-länkar
 • Versionshantering 
 • Skrivskydd av slutdokumentationen 
 • Enkel filsökning via Office 365 sökmotor och Delve
 • Säker synkronisering av dokument via OneDrive
 • Finns även i engelsk version


ShareControl Finance är en portal för ekonomi- och resultatansvariga. Effektivare ekonomiavdelning, process för uppföljning av resultat och budgetering.

Ger översikt över deadlines för rapportering. Översikt för planeringsprocesser och andra aktiviteter under året i samband med företagets ekonomiska förvaltning.

Fördelar med ett Office 365 add-on 

ShareControl Finance läggs som ett add-on till Office 365. Vi använder funktionalitet som redan finns i SharePoint. Enkelt och tillgängligt. Allt du arbetar med lagras på din SharePoint. 

Behöver ni flytta er data, har ni full kontroll då allt lagras i SharePoint. Ni har rättigheterna och äganderätten till den data som ni lagrar i Office 365

Share Control har även andra lösningar för bland annat hantering av avtal och kontrakt, ShareControl Contract.