Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete med digitala verktyg. ShareControl Board en Styrelseportal i Office 365.

Styrelser har ofta mycket arbete att göra dagligdags. Allt som kan underlätta arbetsrutiner, kommunikation och dokumenthantering gör att fokus kan läggas på strategifrågor och beslutsfattande. För att effektivisera styrelsearbetet så kan ett digitalt verktyg kan vara till hjälp. Både när det gäller effektivitet och kontroll. Till exempel en lösning som samlar alla dokument på ett och samma ställe. Och ser till att man alltid har den senaste versionen tillgänglig.

Få effektivt styrelsearbete med digitala verktyg. ShareControl Board ger er

 • Gemensam, säker, strukturerad och effektiv arbetsplats för styrelsen
 • Bra överblick över möten
 • Ärenden och relevant information till styrelseledamöterna
 • Dokument är lättillgängligt genom strukturerad lagring
 • Kalender för styrelsemöten

ShareControl Board används av alla typer av företag. För att effektivisera styrelsearbete, små som stora.

Powered by
Office 365
I samarbeid med
DLA PIPER

Galleri

Presentation Video

Funktionalitet


Effektivt styrelsearbete

Styrelsedokument på samma ställe med ShareControl Board

 • Effektivt styrelsearbete
 • Integrerat i Microsoft Office 365 
 • Digitalt verktyg
 • Överblick av kommande och avslutade styrelsemöten med bifogade ärenden.
 • Kunskapsbas med relevanta lagar och förordningar* 
  *) Innehållet uppdateras kontinuerligt i samarbete med advokatfirman DLA Piper – en av världens största advokatbyråer 
 • Länkar till företagets interna riktlinjer  
 • Hanterar uppgifter
 • Enkelt att tilldela uppgifter
 • Versionshantering 
 • Skrivskydd av slutdokumentationen 
 • Filsökning via Office 365 sökmotor och Delve.
 • Säker synkronisering av dokument via OneDrive
 • Finns även i engelsk version.

Fördelar med ett Office 365 add-on 

ShareControl Board läggs som ett add-on till Office 365. Vi använder funktionalitet som redan finns i SharePoint. På ett enkelt och tillgängligt sätt. Allt du arbetar med lagras på din SharePoint. 

Om ni någonsin behöver flytta er data, har ni full kontroll. 

 • Allt lagras i SharePoint 
 • Samma sökfunktioner som i SharePoint
 • Ni har rättigheterna och äganderätten till det som lagras i Office 365

Share Control har även andra lösningar för bland annat hantering av avtal och kontrakt, ShareControl Contract.