Kontraktshantering

ShareControl Contract är en kontraktsportal i Office 365 för all er avtal- och kontraktshantering. För de som är ansvariga för hanteringen med att följa upp avtal och kontrakt. Ger er en övergripande översikt över företagets avtalsförpliktelser. Aviseringar om när och hur avtalen ska göras något åt. Med aktiv uppföljning av avtal och kontrakt så kan företaget öka kontrollen och minska sina kostnader.

ShareControl Contract ger kontroll på er kontraktshantering

 • Säker och strukturerad plats för avtalshantering och framför allt så är det samlat på ett och samma ställe
 • Tydlig översikt över avtalens löptider och ni kan agera i tid
 • Definierat vem som ansvarar för uppföljning av avtalen
 • Möjlighet att dela ut uppgifter och ansvar till annan person för vidare bearbetning och kontroll
Powered by
Office 365
I samarbeid med
DLA PIPER

Galleri

Presentation Video

Funktionalitet


Kontraktshantering med ShareControl Contract

 • Integrerat i Microsoft Office 365
 • Ger en bra översikt över pågående avtalsförpliktelser
 • Kontroll över tidpunkt för reglering av avtalen
 • Tilldelat ansvarar för uppföljning
 • Avtalsdokumentationen är lättillgänglig genom strukturerad lagring
 • Avtalskalender för påminnelser om tid för reglering av avtalen
 • Kunskapsbas med relevanta lagar och förordningar*

*) Innehållet uppdateras kontinuerligt i samarbete med advokatfirman DLA Piper – en av världens största advokatbyråer

 • Länkar till företagets interna riktlinjer
 • Integration med flera leverantörer av elektroniska signaturer som DocuSign
 • Lätt att extrahera avtalsdata från Excel
 • Enkelt att tilldela uppgifter
 • Versionshantering
 • Skrivskydd av slutdokumentationen
 • Enkel filsökning via Office 365 sök och Delve
 • Säker synkronisering av dokument via OneDrive 
 • Finns även i engelsk version
 • Kontraktshantering är även centralt i ShareControl IFRS 16

Fördelar med ett Office 365 add-ins

ShareControl Contract läggs som ett add-ins till Office 365. Vi använder funktionalitet som redan finns i SharePoint på ett enkelt och tillgängligt sätt. Allt du arbetar med lagras på din SharePoint.

Om du någonsin behöver flytta dina data, har du full kontroll från dag ett då allt lagras i SharePoint.

 • Allt lagras i SharePoint
 • Du har rättigheterna och äganderätten till de data som du lagrar i Office 365

Leverans

Du får en .app-fil från oss som laddas upp i din App-katalog av en administratör. Därefter blir din ShareControl-produkt tillgänglig bland valen när du väljer att lägga till en app på en webbplats.

Varje produkt läggs till på sin egen hemsida. Det är möjligt att lägga till produkten på flera webbplatser. Vi rekommenderar att webbplatser struktureras i samarbete med företagets IT-avdelning, eftersom tillgång och rättigheter är en viktig faktor.

Produkten körs i användarens webbläsare (html / javascript) och använder REST för kommunikation med själva SharePoint-webbplatsen. För att hämta ShareControl-produktdisplayen måste appen startas via webbplatsens innehållsikon.