Småföretagsportal

ShareControl Basic

Ekonomiportal

ShareControl Finance

Kontraktportal

ShareControl Contract

Styrelseportal

ShareControl Board

IFRS 16

IFRS 16 – Leases

Distinkta bibliotek

Mer djupgående och kompletta, mer metadata och bibliotek som kan användas

Distinkta bibliotek

Mer djupgående och kompletta, mer metadata och bibliotek som kan användas

Företagets interna riktlinjer

Företaget kan lägga till egna länkar till externa och interna resurser

Företagsintern kalender

Företaget kan ansluta Outlook till en delad kalender som också visas i app

Elektronisk signatur (DocuSign)

Det är möjligt att prenumerera och installera DocuSign i samma område som app för att få tillgång till DocuSign-funktioner och enkelt kunna underteckna dokument

Redovisningshandlingar

Ett bibliotek där revisor enkelt kan söka upp och hitta bokföringsposter

Revisorsökning (PBC-lista)

Alla mappar får en PBC-punkt som kan användas för att underlätta årsredovisningen för revisor. Det sparar alla tid genom att undvika e-post eller söka i mappar och pärmar

Ärendehantering

Låter administratör enkelt kopiera tidigare uppgifter och återanvända dem under nästa period

Dokumentation intern kontroll

En översikt över vem som har utfört och vem som har godkänt uppdrag under perioder. Ger dokumentation av intern kontroll över finansiell rapportering

Excel-mallar

Avstämningar, specifikationer, löner och mervärdesskatt i Excel med utökade funktioner som direkt uppdatering till balanslista, kopia från period till period i samma kalkylblad, språkändring

Kunskapsuppslag

Ger användare tillgång till relevanta lagar och förordningar

eIFRS

Utökar kunskapsspridningen med länkar till eIFRS

Aktuella priser

Enkel åtkomst till aktuella priser från bokföring, direkt in i app

Skattekalender

Offentliga tidsfrister visas i kalender

Kontrakts- och avtalskalender

Viktiga kontrakt och avtal som anges visas också i kalendern som användare kan synkronisera med sin Outlook

Styrelsekalender

Viktiga möten som anges visas också i kalendern som användare kan synkronisera med sin Outlook

Kontrakts- och avtalsdetaljer

På startsidan skapas en tydlig tabell över alla kontrakt där regleringsdatumet närmar sig eller som inte har reglerats i tid

Mötesöversikt

Startsida skapar en tydlig tabell över senaste möten och framtida möten

Notera att viss skillnad på innehåll kan förekomma i olika språk och versioner.