Frösunda Omsorg

Frösunda Omsorg

“Det märks att Share Control IFRS 16 lösningen är utvecklad av revisorer som har tänkt på Audit trail”

 

Elisabeth Croce, Ansvarig för redovisning och Business Controller

Bransch: Personlig omsorg

Antal anställda: 6 000

Vad har vi gjort tillsammans?

Vi har lagt grunden klar för IFRS 16 hantering och kartlagt alla väsentliga avtal och lagt in dem i systemlösningen. Förvaltning, hantering och flaggningar av avtal. I och med Share Control IFRS 16 lösningen så har det skapats kontroll och tillförlitlighet. Eftersom Frösunda Omsorg är noterade på Nasdaq så måste siffrorna vara helt rätt, inte bara nästan. Share Control har under hela tiden varit oerhört kundfokuserade och behjälpliga vid frågor, säger Elisabeth Croce, Ansvarig för redovisning och Business Controller, Frösunda Omsorg

Hur kommer det sig att ni blev kund till Share Control?

I och med att Frösunda Omsorg köptes upp av Norlandia Health Care så fick vi via koncernen ta del av denna lösning från Share Control för IFRS 16 leasinghantering.

På vilket sätt levererar vi ett värde till er?

Elisabeth fortsätter: -Man måste själv våga gå in och titta i systemet för att förstå logiken. Då får man en större förståelse och en övning man bör göra för att se att det stämmer. Då vet man att det stämmer inför revisionen och man klarar granskning på ett tryggare och säkrare sätt.

audit trail frösunda omsorg

Vad behöver vi göra för att ni ska fortsätta att vilja vara kund till oss?

Ni behöver fortsätta vara så kundfokuserade och använda er av den expertis ni besitter. Fortsätter att utveckla systemet och jag ser fram emot ännu bättre användarmanualer. Jag skulle önska på sikt att det startades en User-group där vi fick ett forum att utbyta erfarenheter och frågeställningar, säger Elisabeth avslutningsvis.

Om Frösunda Omsorg:

Frösunda Omsorg har en tydlig idé. Hos dem är det kunderna som ska bestämma över sina liv och sin vardag. Det har visat sig att deras sätt att arbeta leder till nöjdare kunder och på så sätt även en högre kvalitet i omsorgen. Börsnotering av Frösunda Omsorg AB på Nasdaq Stockholm.

Andra kunder till Share ControlFrösunda Omsorg