Share Control vs Excel – här är nyttorna 

Garanterat korrekt datalite administration och ett smidigt sätt att hantera IFRS 16. Det finns många fördelar med att använda Share Control jämfört med andra system som exempelvis Excel.

Vi som driver Share Control har en bakgrund inom revision och koncernredovisning så vi förstår kundernas behov och kan besvara tekniska frågor ur deras synvinkelsäger Terje Glesaaen, vd på Share Control.  

Många företag använder fortfarande egenutvecklade modeller i Excel som de själva tagit fram för kontrakt-, avtal- och dokumenthanteringShare Control ger stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och erbjuder många funktioner som inte går att göra på egen hand. Dessutom finns en lösning för kvalitetskontroll av kalkylerna. 

– Systemet garanterar korrekta beräkningar, en annan stor fördel är att ingen data lagras externt.  

Share Control installeras som ett add-in, enkelt uttryckt som en app, ovanpå Microsoft 365 som förädlar och strukturerar funktionaliteten som redan finns i Microsoft 365. Allting lagras därför på SharePoint, Microsoft 365 lagringsplats. Tack vare detta är det enkelt att flytta data utan att riskera dataförluster.  

– Vi ser att fler och fler börjar leta efter add-ins som kan läggas ovanpå Microsoft, eftersom de är enklare att hantera än själva programmen 

För användaren blir det kostnadseffektivt  det kräver mindre administration och eftersom kalkylerna sker i en Excel-fil är det enkelt att navigera och eventuella felslag går fort att uppdatera. Dessutom går uträkningarna snabbare och kan hantera tusentals kontrakt samtidigt i gruppkalkylatorer. 

– Vår erfarenhet är att kunderna anpassar sig väldigt fort och när systemet väl är installerat, då går allt per automatik. För den som behöver finns vi till hands, bland annat har vi en guide som är enkel att använda sig av. 

 

IFRS 16 

Coronakrisen innebär att många avtal kommer omförhandlas och ändringar ska bokföras enligt IFRS 16. Ett bra system kommer att kunna hantera detta på ett effektivt och korrekt sätt.  

– Det kommer vara en utmaning för många företag att genomföra ändringarnaMed vårt verktyg är det enkelt att göra korrigeringar utan att behöva ändra på många olika ställen. Ytterligare en fördel med en tredjepartsleverantör som Share Control är att man undviker att en enda person har hela filen med beräkningar lokalt lagrad hos sig. Sedan finns det fördelar med att Share Control redan har många kunder som använder systemet 

–  Vi har över 500 användare varav många är storföretag. Det gör att vi ständigt får feedback och gör förbättringar. Användarna betalar för att vi kontinuerligt gör nya versioner, uppdateringar och ser till att allting fungerar som det skaIFRS 16 är komplicerat och vårt jobb är helt enkelt att hålla koll på det säger Terje Glesaaen, vd på Share Control. 

Kontakt

Styra företagsdokumenten med Microsoft 365

Du har förmodligen redan din redovisning i molnet och är mycket nöjd med det, tillgängligt överallt, lätt att få en översikt och utfört bra g odkännanden och utbetalningar med din mobil...

Förlängning av Covid 19-undantag i IFRS 16 till 30 juni 2022

IASB antog 31 mars 2021 en förlängning av Covid-19-bestämmelsen i punkt 46A, från 30 juni 2021 till 30 juni 2022. Bestämmelsen gör det möjligt för en leasetagare att inte behöva överväga om...

Lägg fokus på rätt saker inför årsredovisningen

Nu kan ni se det inspelade webbinariet med Share Control och KPMG som hölls i december och januari. Ämnet var att lägga fokus på rätt saker inför årsredovisningen 2020. För dig som missade til...