ShareControl Board

– effektivt styrelsearbete på ett säkert sätt

Styrelsemedlemmar och ledningsgrupper har ofta mycket att göra och det är en utmaning att vara uppdaterad med den senaste ekonomiska informationen och hålla koll på vad som sades och beslutades under det senaste styrelsemötet. ShareControl Board underlättar era arbetsrutiner, kommunikation och dokumenthantering vilket gör att ert fokus kan läggas på strategifrågor och beslutsfattande. Dessutom hanteras all känslig information på ett tryggt och säkert sätt i Microsoft 365.

  • Överblick över avslutade och kommande styrelsemöten med bifogade ärenden.
  • Enkelt att tilldela uppgifter till styrelseledamöter.
  • Gemensam, säker och strukturerad arbetsplats för hela styrelsen.
  • Lättillgängliga dokument med strukturerad lagring.
  • Enkel installation och filsökning plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.

Microsoft 365 add-ins och ShareControl Board – så fungerar det

ShareControl Board är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

  • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
  • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

För mer strukturerade styrelsemöten

Boka en demo