ShareControl Contract

– kontraktshantering för överblick och kontroll

Avtal som löper vidare utan stoppdatum eller osynkroniserade inköp från olika avdelningar gör att företag slösar pengar i onödan. Med ShareControl Contract har ert företag kontroll och översikt över alla kontrakt, minskar driftkostnader och risken för att kritiska avtal inte förnyas.

 • Aviseringar om när och hur avtal bör åtgärdas.
 • Enkelt att tilldela uppgifter och ansvar för avtalsuppföljning.
 • Enkelt åtkomst – alla avtal samlade på samma säkra och välstrukturerade plats.
 • Möjlighet att extrahera avtalsdata från Excel
 • Budget och analysverktyg med prognos
 • E-postmeddelanden på viktiga datum
 • Elektronisk signatur
 • Enkel installation och filsökning plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365
 • Budgetvaluta

Microsoft 365 add-ins och ShareControl Contract – så fungerar det

ShareControl Contract är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
 • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

Skaffa koll på era kontrakt

Boka en demo