ShareControl Contract

– kontraktshantering för överblick och kontroll

Avtal som löper vidare utan stoppdatum eller osynkroniserade inköp från olika avdelningar gör att företag slösar pengar i onödan. Med ShareControl Contract har ert företag kontroll och översikt över alla kontrakt, minskar driftkostnader och risken för att kritiska avtal inte förnyas.

  • Aviseringar om när och hur avtal bör åtgärdas.
  • Enkelt att tilldela uppgifter och ansvar för avtalsuppföljning.
  • Enkelt åtkomst – alla avtal samlade på samma säkra och välstrukturerade plats.
  • Möjlighet att extrahera avtalsdata från Excel.
  • Kunskapsbas med relevanta lagar och förordningar – i samarbete med advokatfirman DLA Piper.
  • Enkel installation och filsökning plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.

Microsoft 365 add-ins och ShareControl Contract – så fungerar det

ShareControl Contract är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

  • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
  • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

Skaffa koll på era kontrakt

Boka en demo

Kontakt