ShareControl Document

– samlingsplatsen för småföretagarens dokumentation

ShareControl Document underlättar ert arbete med redovisning och dokumenthantering och gör att småföretagare kan fokusera på affärerna, leveranser och nöjda kunder. Här får ert företag enkelt hjälp med allt från informationsdelning av ekonomiska uppgifter till god framförhållning med skatteinbetalningar.

  • Förenklad informationsdelning med revisor.
  • Finansiell kalender med datum för offentliga tidsfrister – exempelvis betalning av arbetsgivaravgifter.
  • Informationsstruktur för god ekonomisk redovisning.
  • Kunskapsbank
  • Enkel installation och filsökning plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.

 

 

Microsoft 365 add-ins och ShareControl Document – så fungerar det

ShareControl Document är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

  • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
  • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

För effektivare småföretag

Boka en demo