ShareControl Finance

– effektiv ekonomiavdelning som arbetar tillsammans

Bokslut och kvartalsrapportering kräver strukturerat arbete som påbörjas i tid och involverar stora delar av ekonomiavdelningen. ShareControl Finance hjälper er styra arbetet, delegera uppgifter, sätta deadlines och välja ansvariga personer för olika uppgifter.

  • Bättre samverkan – dela dokument och följ upp status på uppgifter.
  • Uppgiftshantering med tidsfrister – var och en har översikt över sina uppgifter.
  • Enkelt att dela information med revisor på ett strukturerat sätt.
  • Kontroll och godkännande av uppgifter.
  • Intern kontroll av dokument och rapporter.
  • Granskningsrapport med status på dokumentationen.
  • Enkel installation och filsökning plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.

 

Microsoft 365 add-ins och ShareControl Finance – så fungerar det

ShareControl Finance är en add-in till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs ovanpå det Microsoft 365-abonnemang som ni redan har. Det innebär att all data lagras hos Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

  • Full kontroll på er data som lagras i Microsoft 365.
  • Ni äger alla rättigheter och har full äganderätt till data som lagras.

För effektivare ekonomiarbete

Boka en demo