IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arbetet med IFRS 16, med fokus på de praktiska frågor vi möts i vardagen.

 

Dagordning

  • IFRS 16: Vad är nytt – Hans Hällefors, Redovisningsspecialist, KPMG
  • Använda aktiekontroll – Terje Glesaaen, CEO, Share Control AS
  • Nya kontrakt och ändringar i hyreskontraktet
  • Hur man registrerar ändringar
  • Vad är nytt i 2021 års version
  • Valuta
  • Rättelse av fel från tidigare perioder
  • Power Automate för aviseringar
  • Power BI för instrumentpanelen
  • Frågor och svar

Webinar 6 desember klokken 09.00-10.00 (Norwegian)

Webinar 6 desember klokken 15.00- 16.00(Swedish)  

Webinar 8 desember klokken 17.00-18.00(English)

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...

Saknar du en överblick över företagets kontrakt? 

Ett centralt arkiv över företagets kontrakt kommer att förbättra ledningen. Ha en överblick över vilka ramavtal som gäller, få en överblick över alla avtal med olika levera...

Styra företagsdokumenten med Microsoft 365

Du har förmodligen redan din redovisning i molnet och är mycket nöjd med det, tillgängligt överallt, lätt att få en översikt och utfört bra g odkännanden och utbetalningar med din mobil...