IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arbetet med IFRS 16, med fokus på de praktiska frågor vi möts i vardagen.

 

Dagordning

  • IFRS 16: Vad är nytt – Hans Hällefors, Redovisningsspecialist, KPMG
  • Använda aktiekontroll – Terje Glesaaen, CEO, Share Control AS
  • Nya kontrakt och ändringar i hyreskontraktet
  • Hur man registrerar ändringar
  • Vad är nytt i 2021 års version
  • Valuta
  • Rättelse av fel från tidigare perioder
  • Power Automate för aviseringar
  • Power BI för instrumentpanelen
  • Frågor och svar

Webinar 6 desember klokken 09.00-10.00 (Norwegian)

Webinar 6 desember klokken 15.00- 16.00(Swedish)  

Webinar 8 desember klokken 17.00-18.00(English)

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...